Studio

SHLAGART Joanna Malecka is an author's design studio specializing in large-scale painting and artistic drawing as well as designing and interior design.The main area is artistic creation. Sale of paintings, installations, 3D objects, bas-relief for public utilities, hotels, clubs, restaurants, shops and private apartments. The scope of services includes also the overall creation of the visual information of the product.

SHLAGART Joanna Malecka to autorska pracownia projektowa, specjalizująca się w wielkoformatowym malarstwie i rysunku artystycznym oraz projektowaniu. Głównym obszarem jest twórczość artystyczna. Sprzedaż obrazów, instalacji, objektów przestrzennych 3D, płaskorzeźb dla użyteczności publicznej tj. hotele, kluby, restauracje, sklepy oraz prywatnej. W zakres świadczonych usług wchodzi również kreacja informacji wizualnej.