facebook Sosial Media linkedIn Sosial Media instagram Sosial Media Behance Sosial Media

Studio

SHLAGART Joanna Malecka is an author's design studio specializing in large-scale painting and artistic drawing as well as designing and interior design.The main area is artistic creation. Studio is involved in designing and realizing a diverse array of art, graphic and commercial around the globe. Sale of paintings, installations, 3D objects, bas-relief for public utilities, hotels, clubs, restaurants, shops and private apartments. The scope of services includes also the overall creation of the visual information of the product.

SHLAGART Joanna Malecka to autorska pracownia projektowa, specjalizuj?ca si? w wielkoformatowym malarstwie i rysunku artystycznym oraz szeroko poj?tym projektowaniu. G?ównym obszarem jest twórczo?? artystyczna. Sprzeda? obrazów, instalacji, objektów przestrzennych 3D, p?askorze?b dla u?yteczno?ci publicznej tj. hotele, kluby, restauracje, sklepy oraz prywatnej. W zakres ?wiadczonych us?ug wchodzi równie? kreacja informacji wizualnej oraz dekoracja wn?trz.

 http://offpiotrkowska.com/portfolio-items/shlagart/